WooCommerce vs Shopify: kisa wap chwazi pou fe boutik anliy ou?

Shopify fè li fasil pou aksepte ak jere pèman sou entènèt, men se sèlman daprè règleman l yo. Se komsi ou lwe l.

Pou w gen pwopriyetè a ak libète (Open source), pou deside kisa k ap travay pou ou, fè biznis ou, san se pa moun ki fikse règ pou ou, ak pèsonalize l san limit: eseye WooCommerce.